De verbondenheid van bewegings- en luistertherapie

Op de rug liggend fietsen of zoals in een fitnessclub op een step gelijkmatig “ter plaatse” trappen. Ook zoiets bieden Atlantis en haar zusterinstelling Mozart-Brain-lab aan. Wat gaat daarachter schuil? Wat heeft dat te maken met de klanktherapie volgens professor Tomatis?

Deze benadering slaat een brug tussen twee efficiënte therapeutische maatregelen. Vooral de combinatie fietsen op de Giger en gelijktijdig luisteren naar muziek van Mozart, met een speciale ingestelde Brain Activator die op de motoriek inwerkt, heeft haar sporen verdiend. Door het evenwichtsorgaan te stimuleren, wordt een betere waarneming van tijd, ruimte, ritme en ordeningsstructuren nagestreefd, maar ook een betere coördinatie en motoriek, harmonischere bewegingspatronen en een betere mathematische waarneming. Bewegen en horen zijn volgens Jozef Vervoort een ideale combinatie die in de hersenen haar “weerklank vindt” en dienovereenkomstig wordt verwerkt.

De toestellen die hiervoor worden gebruikt, zijn de zogenaamde Giger-therapietoestellen uit Zwitserland. Die worden aangewend voor de behandeling van en revalidatie na neurologische aandoeningen en letsels van het centrale zenuwstelsel.

De aangesloten computer registreert de duur, de intensiteit en vooral de regelmaat van de beweging. Tijdens de normale therapie kunnen kinderen, jongeren en volwassenen tot 30 minuten per luisterblok werken aan een Gigertoestel, dat aan de grootte van de persoon in kwestie kan worden aangepast.

Het Gigertoestel is in de eerste plaats bedoeld voor zwaar motorisch gehandicapte kinderen en volwassenen zoals spastische patiënten, voor kinderen met zware coördinatiestoornissen, met een algemeen verstoorde grove motoriek, voor multiple sclerose-patienten en voor kinderen met rekenstoornissen.