Atlantis – de programmanaam

Atlantis is een vereniging zonder winstoogmerk die naar Belgisch recht enkel gehouden is aan haar ideaal. De behaalde winsten moeten in de vereniging en in haar taken worden geïnvesteerd. De controle berust bij de leden van de vereniging die juridisch met hun privévermogen aansprakelijk zijn.

Het Atlantisverhaal begon in 1983. Tien jaar na zijn opleiding tot gediplomeerd Tomatis-therapeut richtte Jozef Vervoort om juridische redenen een vereniging zonder winstoogmerk op. Met Kerstmis 1983 werden de eerste twee kinderen in zijn privéwoning behandeld.
Al snel werd de privéwoning te klein en moesten therapieruimten en kort nadien ook verblijfsruimten voor de gasten worden gehuurd. Sinds 1996 is de vereniging eigenaar van een voormalig hotel in het stadscentrum. Begin 2000 kwam er ruimte in de onmiddellijke buurt bij.

Het instituut kreeg zijn naam door een gelukkig toeval. Vervoort zocht naar een roepnaam. Voor het instituut wilde hij geen algemene benaming zoals “luistercentrum” of “centrum voor audio-fonologie'. Een half jaar later kreeg Jozef Vervoort eerder toevallig een boek over het “legendarische eilandenrijk Atlantis” in handen. Dat was het: ATLANTIS zou de programmanaam worden. In het centrum Atlantis wordt getracht om de verborgen schatten van de kleine en grote gasten aan het oppervlak te brengen.