www.greatwhitewhalecenter.com

 

Lezing over de behandeling van leer-, ontwikkeling- en gedragsstoornissen zowel voor kinderen als volwassenen.

Door Jozef Vervoort.

"Weet je waarom je twee oren hebt?"

Via meerdere personen die naar onze meditatie komen , zijn wij terechtgekomen bij Jozef Vervoort, een 75 jarige man die leeft voor zijn luister therapie .

Ondertussen is Walter (door toedoen van zijn begeleiding) ook met deze therapie gestart, met uitzonderlijk goede resultaten.

Omdat wij aanvoelden dat dit aan de orde is hebben wij Jozef uitgenodigd om ; op zaterdag middag  24 februari 2018 , een lezing te geven over de Tomatis therapie en zondag, de 25 ste kan er een afspraak gemaakt worden om een luistertest af te laten nemen. Volzet, je kan altijd contact opnemen om een test te laten uitvoeren in Sint Truiden zelf)

De eigenlijke therapie wordt gevolgd in Sint Truiden , waar Atlantis en Mozart-Brain-Lab zich bevinden.

Door middel van een psychologische luistertest kunnen zij bepaalde stoornissen in de hersenen lokaliseren. Deze test komt op een curve en deze wordt dan afgelezen door een therapeut, en zo wordt er besproken wat hieraan gedaan kan worden.

Zaterdag 24 februari van 13.30u tot 17.30u

Deuren open om 13.00u

Bijdrage in de kosten: 15 euro consumptie inbegrepen.

Betalen aan inkom.

Gelieve hier in te schrijven

Volzet!!!

Zondag 25 februari van 9.30u tot 16.00u Luistertest + bespreking

Indien je een luistertest wenst , gelieve een mail te sturen naar greatwhitewhalecenter@gmail.com

Bij reservatie krijg je een uur toegewezen wanneer je aanwezig dient te zijn.

Luistertest neemt ongeveer 10 min in beslag de bespreking ongeveer 30min.

Te betalen ter plaatse 50€

 

- Toepassingsgebieden van de luistertherapie bij kinderen met ontwikkelingsachterstand

•   - taalkundig, motorisch, psychisch

•   - ook bij te vroeg geboren kinderen

 

- School- en leermoeilijkheden

•   - lees- en spellingsproblemen

•   - leeszwakte

•   - dyscalculie

•   - concentratieproblemen, gemakkelijk afgeleid

•   - problemen met taal en spraak

 

- Opvallende gedragspatronen

•   - emotionele teruggetrokkenheid, angsten

•   - gebrek aan zelfbewustzijn

•   - rusteloosheid, hyperactiviteit (ADHD)

•   - aandachtsdeficiëntiesyndroom (ADD)

•   - agressiviteit

•   - lage frustratietolerantie

•   - motivatiegebrek

 

- Vestibulaire aandoeningen

•   - evenwicht

•   - coördinatie

•   - lichaamsbeeld

•   - grove en fijne motoriek

•   - lichaamshouding

 

- Integratiemoeilijkheden

•   - na adoptie, scheiding, enz.

 

- Autisme

•   - autistische trekken

 

- Organisch-genetische handicaps

•   - in het bijzonder het syndroom van Down

•   - hersenletsels

 

- Integratie van vreemde talen bij volwassenen

- Problemen met auditieve waarneming en communicatieproblemen

- Psychosomatische problemen

•   - slaapstoornissen, verstijven van de ruggengraat, enz.

 

- Evenwichtsstoornissen

•   - vb. ziekte van morbus, ménière

 

- Dynamiseren bij uitputtingsverschijnselen/burn-outsyndroom revalidatie

•   - na plots (tijdelijk) gehoorverlies

•   - tinnitus

•   - beroerte

 

- Zwak geheugen

- Gevoeligheid voor lawaai

- Concentratie- en aandachtsproblemen

- Vitaliseren op oudere leeftijd

 

- Stem- en zangverbetering

•   - vb. intonatie, expressie

- Optimaliseren en stabiliseren van het restgehoor

 

Je kan ook een kijkje nemen op de website voor meer informatie:

http://www.atlantis-vzw.com

en

http://www.mozart-brain-lab.com

 

Ga terug