Eerst horen – dan erbij horen

De Tomatis-therapie streeft verschillende doelen na; ze

 • traint de verwerking van wat we horen
 • verbetert het waarnemingsvermogen
 • stimuleert de motoriek
 • verhoogt de concentratie
 • verbetert de spraak
 • versterkt het zelfbewustzijn
 • verandert het gedrag
 • geeft energie
 • reguleert het vegetatieve evenwicht
 • ondersteunt het herstel
 • optimaliseert het restgehoor
 • vereenvoudigt het leren van een vreemde taal

Om al die doelen te bereiken, wordt afhankelijk van het probleem een individueel programma samengesteld. Doorgaans worden de vroege stadia in de ontwikkeling van het gehoor, waarin de meeste gehoorstoornissen ontstaan, herhaald. Voor de Brain Activator is een heel belangrijke taak weggelegd: hij moet immers muziek van Mozart, gregoriaanse gezangen of de moederstem zodanig bewerken dat ze de hersenen stimuleren en het netwerk van neuronen positief beïnvloeden. Zo kunnen nieuwe manieren van horen, en nieuwe communicatie- en gedragspatronen ontstaan.

Er werd aangetoond dat de Tomatis luistertraining ver van het dagelijkse gebeuren in alle rust als cursus kan worden gegeven. Het intens luisteren, afgewisseld met vele rustfasen, werkt het succes van de therapie in de hand.