De therapiekosten bij Atlantis

Atlantis is een vereniging zonder winstoogmerk en tracht de kosten voor de therapie zo laag mogelijk te houden. Overzicht van de verschillende kosten (mei 2017)

Eerste luistertest, inclusief een boek over de therapie
en een uitvoerige bespreking
55,00 €
Controle-luistertesten met bespreking 27,50 €
Behandeling van 30 minuten 7,80 €
Vanaf de 151e behandeling 4,60 €
Therapie 's nachts, per nacht 20,00 €
Klankoefeningen (oefeningen die men zelf doet zonder apparaten) 10,00 €
Klankdragers 75,00 €
Brain Mapping met de evaluatie 140,00 €
Verslag 25,00 €

Speciale tarieven:

Elk derde kind van de familie wordt gratis behandeld (met uitzondering van testen en bespreking)

Per gezin wordt slechts éénmaal de opname van de moederstem/filteringen/Klankdragers aangerekend.

Elk vierde kind betaalt per behandeling slechts € 4,60.

Speciale programma's voor begeleidende ouders €4,60 per behandeling.