Toepassingsgebieden van de luistertherapie

. . . bij kinderen met

Ontwikkelingsachterstand

 • - taalkundig, motorisch, psychisch
 • - ook bij te vroeg geboren kinderen

School- en leermoeilijkheden

 • - lees- en spellingsproblemen
 • - leeszwakte
 • - dyscalculie
 • - concentratieproblemen, gemakkelijk afgeleid
 • - problemen met taal en spraak

Opvallende gedragspatronen

 • - emotionele teruggetrokkenheid, angsten
 • - gebrek aan zelfbewustzijn
 • - rusteloosheid, hyperactiviteit (ADHD)
 • - aandachtsdeficiëntiesyndroom (ADD)
 • - agressiviteit
 • - lage frustratietolerantie
 • - motivatiegebrek

Vestibulaire aandoeningen

 • - evenwicht
 • - coördinatie
 • - lichaamsbeeld
 • - grove en fijne motoriek
 • - lichaamshouding

Integratiemoeilijkheden

 • - na adoptie, scheiding, enz.

Autisme

 • - autistische trekken

Organisch-genetische handicaps

 • - in het bijzonder het syndroom van Down
 • - hersenletsels

Integratie van vreemde talen

. . . bij volwassenen

Problemen met auditieve waarneming en communicatieproblemen

Psychosomatische problemen

 • - slaapstoornissen, verstijven van de ruggengraat, enz.

Evenwichtsstoornissen

 • - vb. ziekte van morbus, ménière

Dynamiseren bij uitputtingsverschijnselen/burn-outsyndroom

Revalidatie

 • - na plots (tijdelijk) gehoorverlies
 • - tinnitus
 • - beroerte

Zwak geheugen

Gevoeligheid voor lawaai

Concentratie- en aandachtsproblemen

Vitaliseren op oudere leeftijd

Stem- en zangverbetering

 • - vb. intonatie, expressie

Optimaliseren en stabiliseren van het restgehoor